אודות שתלתם ניגונים

הרקע להקמת העמותה:

1. עמותת שתלתם ניגונים נוסדה על ידי חברי "מועדון העמק" - שהוקם בשנת 1996 כמועדון חברים של שירה בציבור.
בין החברים היכרות ארוכת שנים והם התקבצו בשיטת "חבר מביא חבר". הקשרים בין החברים הם קשרים אישיים, משפחתיים וחברתיים אך לא קשרים עסקיים, שכן הם אינם משתייכים לארגון כלכלי כלשהו. 
2. בשלהי חגיגות ה-20 לייסוד "מועדון העמק" נקראו חברי המועדון לדגל לצורך ייסוד עמותת שתלתם ניגונים שהקמתה תהווה פלטפורמה שתסייע לכל אחד מהחברים לתרום מנסיונו, זמנו והוויתו לתרומה למען החברה בישראל.  תחושת השייכות של החברים לקבוצה ולערכים שהקבוצה מסמלת, כמו גם גאוות היחידה, הן מכפיל כוח ברוח ההתנדבות והעשייה.
3. בשלב ראשון בחרנו להתמקד בחינוך. ראינו את תמונת ילדינו לנגד עינינו וחשבנו כי זה האפיק הנכון ביותר להשקעה, שם כל אחד יכול לבוא לידי ביטוי, לתרום ולהיתרם.


הרעיון המרכזי:

1. לאפשר לכל אזרח במדינה, לקחת חלק פעיל במשימת החינוך של ילדי ישראל מתוך אמונה שהחינוך הוא אחד ממנועי הצמיחה החשובים ביותר עבור החברה בישראל. מתנדבי העמותה, בפריסה ארצית, יסייעו (כל אחד בהתאם לכישוריו וכפי יכולתו) לאנשי החינוך הפועלים במסגרות החינוך השונות ברחבי הארץ, בפיתוח והנגשת התנאים הנחוצים לילדים ונוער להאמין בכוחם וביכולתם לקחת אחריות על חייהם וגורלם, ובכך להיות שותפים פעילים, ואזרחים מועילים בחברה הישראלית, על שלל גווניה ומגזריה.
2. אנו בטוחים כי בכל אחד מאתנו חבוי רצון, וקיימת יכולת, להירתם למשימה הלאומית של חינוך הנוער בישראל. אנו מאמינים שכל מי שיכול לתרום למשימה זו, ראוי שישתתף בה. מטרתנו ליצור מסגרת גמישה שתאפשר לכל אדם מפגש מתמשך ובלתי אמצעי עם בני נוער בזמן ובתדירות המתאימים לו. עמותת "שתלתם ניגונים" תאפשר למתנדביה, לפעול ביצירתיות למען מטרה זו, מתוך הכרה שחוויית ההתנדבות תקדם את החברה בישראל למקום טוב יותר.