הרגעים הקטנים שאתם חווים
הופכים להיות לרגעים גדולים כשאתם משתפים,
ואנחנו?   אנחנו רק מפרסמים!
כדי שכולם יקחו חלק בעשייה המרגשת.