יעדי העמותה לשנת תשע"ז - תכנון מול ביצוע

1. הפעלה סדורה ומאורגנת של כ- 10-20 מתנדבים בכל אחד מכפרי הנוער - בוצע!
2. הכשרה מסודרת של המתנדבים לפעילות ולמפגש עם הנוער בשיתוף עם הנהלות כפרי הנוער - לא בוצע!
3. העסקת רכז מתנדבים בחצי משרה לכל הפחות -  בוצע!
4. יצירת שפה משותפת ודו שיח מתמיד עם הנהלת כפרי הנוער בכל הקשור לפעילות העמותה מתוך כוונה לחבר בין צרכי הכפרים ליכולות העמותה -  בוצע!
5. ביסוס שיתוף פעולה עם ארגונים ועמותות הפועלים באותו מרחב על מנת ללמוד אחד מהשני ולסייע אחד לשני תוך חסכון במשאבים -  בוצע!
6. יצירת חווית הצלחה ומתן משמעות אישית לכל אחד מהמתנדבים -  בוצע!
7. הכנת כלים מקצועיים ומדדים להצלחת פעילות העמותה והשפעתה על התווך בו היא פועלת - לא בוצע!
8. ביסוס והפעלה מוסדרת של מוסדות העמותה -  בוצע!