יעדי העמותה לשנת תשע"ח

 1. 1. עמידה ביעדי תכנית העבודה בכפרים בשיעור של 80% לפחות.
  2. פעילות הכשרה והעשרה למתנדבים.
  3. הכנת תשתית למדידה של אפקטיביות פעילות העמותה.
  4. מציאת דרך למתן ביטוי לשירה העברית בפעילות העמותה.
  5. גיוס כספים ע"פ תקציב ככלי להרחבת פעילות העמותה.
  6. גיוס מנכ"ל לעמותה.