יעדי העמותה לשנת תשע"ט

  1. 1. גיוס מנהל משאבי אנוש.
  2. 2. פעילות הכשרה והעשרה למתנדבים – 2 מפגשים לכל מתנדב במהלך השנה.
  3. 3. הטמעת תוכנת ניהול מתנדבים ודיווחי פעילות ומדידת אפקטיביות.
  4. 4. שימור מתנדבים – 80% ממתנדבי תשע"ח ממשיכים לתשע"ט.
  5. 5. הגדלת כמות המתנדבים ב-20%.
  6. 6. קיום פגישת עבודה חודשית של רכז המתנדבים והנהלת הכפר
  7. 7. שילוב נוער שתלתם ניגונים בפעילות העמותה וטיפוח זהותו
  8. 8. פיתוח ויישום תוכנית התנדבות חדשה אחת לפחות.
  9. 9. פתוח תבנית פעולה וקיום פעילות שירה אחת לפחות בכל כפר