Rapoo- It solutions & Corporate template

04-8402058
צור קשר
info@shetaltem.org.il
שלח דוא"ל

"כי טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, תהיינה לים" (א. איינשטיין)

 

אישורים - להצגת האישור לחץ על שם האישור באדום
 

תעודת רישום עמותה
העמותה הוקמה בשנת 2016 ונרשמה כחוק ברשם העמותות כע"ר מספר 580635886
 
אישור מס הכנסה לתרומות
אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בתוקף עד 31/12/2022

אישור ניהול תקין לעמותה
אישור ניהול תקין בתוקף עד 31/12/2021

אישור ארגון P.E.F. לעמותת שתלתם ניגונים
מאפשר לתורמים מארה"ב להכיר בתרומה לצורכי מס בארה"ב

 

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות